Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
THCS Cầu KhởiQUYÊT1 ĐỊNH Tải về
VBBÁO CÁO TIÊU CHÍ 15 Tải về
VB27-03-1927/03/2019Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản liên hệ Tải về
VB03/1926/03/2019Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản kế hoạch tổng kết thi đua năm học Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản mẫu Tải về